Archive for เมษายน, 2010

บทถวายพระราชกุศล

บทถวายพระราชกุศล และถวายกุศลแด่หลวงพ่อ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

อิทัง มหาราชะ ภูมิพะลัสสะ สะราชินียาโหตุ สุขิโตโหตุ อะโรโคโหตุ ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชะ ภูมิพะโล สะราชินี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จงทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดร์เทอญ

อิทัง ฐิตะธัมมัสสะโหตุ สุขิโตโหตุ ฐิตะธัมโม

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่หลวงพ่อจรัญ ฐิตะธัมโม ขอให้หลวงพ่อจรัญ ฐิตะธัมโม จงมีความสุข

====

ผมได้บทถวายพระราชกุศล และถวายกุศลแด่หลวงพ่อนี้ เมื่อครั้งไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ๑๒-๑๙ กุมภาพันธ์ ตอนแรกตั้งใจว่าจะนำมาแบ่งปันตั้งแต่กลับมาใหม่ๆ แต่ก็ยังไม่ได้ blog จนกระทั่งมีโอกาสได้พาอั๋น ไปปฏิบัติธรรมที่วัดภัททันตะอาสภาราม ๒๒-๒๔ มีนาคม กลับมาก็ยังไม่ได้โพสอยู่ดี

วันนี้เป็นวันดี วันขึ้นปีใหม่ไทย ผมจึงตั้งในนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านครับ ขอให้โชคดี และสวัสดีปีใหม่ครับ :)

Comments (4)

%d bloggers like this: